PianolesAlmere

   Dalarna van der Kemp

Pianodocente Dalarna

Op 10-jarige leeftijd ben ik begonnen met pianolessen.

Na slechts 8 maanden pianoles won ik al de eerste prijs op de compositiewedstrijd voor piano.

Na het behalen van mijn Atheneum diploma, werd ik op mijn zeventiende toegelaten aan het Conservatorium van Amsterdam voor het hoofdvak piano.

Na jarenlange intensieve dagelijkse urenlange pianostudie, behaalde ik in 2002 mijn diploma voor het hoofdvak piano aan het Conservatorium van Amsterdam.  

Daarnaast heb ik 2004 tevens mijn diploma voor de PABO-opleiding tot leerkracht basisonderwijs gehaald.

Zeven jaar lang heb ik hierna zowel gewerkt als pianodocent op muziekscholen en als leerkracht op de basisschool. Al mijn didactische ervaring heb ik samengevoegd en in 2009 heb ik mijn pianoschool "PianolesAlmere" opgericht. 

Ook nu nog, na het behalen van al mijn vakdiploma's, blijf ik continu investeren in mijn persoonlijke ontwikkeling: ik studeer zelf nog dagelijks piano, investeer continu in de opbouw van mijn groeiende muziekbibliotheek, en ik volg regelmatig muziek specialisatie cursussen, congressen, trainingen en studiedagen.

De belangrijkste trainingen die ik heb gevolgd zijn de music mind games van Michiko Yurko, de  jaarcursus vrij spel van Robijn Tilanus, de  music moves methode van Marilyn Lowe en de inspirerende cursus musiceren, studeren en het brein van Wieke Karsten en Ewan Gibson.

Verder ben ik lid van de pianovakorganisatie: de EPTA.

De EPTA is de organisatie van vakbekwame pianopedagogen en pianisten, die tot doel heeft de kwaliteit van het piano onderwijs te verbeteren en te waarborgen onder meer landelijke piano graadexamens te organiseren.

Voor de EPTA ben ik jaarlijks, vanaf 2010, jurylid en juryvoorzitter tijdens de landelijke piano-graadexamens op diverse locaties in het gehele land. Jaarlijks word ik gevraagd door de EPTA als jury voorzitter bij de landelijke graadexamens piano.

Daarnaast ben ik coördinator van de EPTA piano graadexamens geweest.

In 2024 heb ik op de studiedag graadexamens van de EPTA een training gegeven aan alle pianodocenten over hoe ze de examen voorbereiding van piano examens voor de hogere niveau's (én in het algemeen) het beste kunnen aanpakken. 

Namens Paul Weeren van de werkgroep graadexamens EPTA en de andere pianodocenten kreeg ik veel complimenten voor mijn aanpak en de duidelijke presentatie.

Door mijn EPTA lidmaaatschap kan ik mijn pianoleerlingen de unieke mogelijkheid bieden om aan de landelijke piano examens deel te nemen, zodra zij dat willen én daar ook aan toe zijn.

Daarnaast zijn er binnen de EPTA diverse werkgroepen actief. 

Zelf ben ik lid van de werkgroep lesmethoden: in deze werkgroep werk ik samen met andere specialisten. Samen met Marjes Benoist, Olga de Kort, Wies van de Poel en Irene Postma onderzoeken en beoordelen we piano methodes.

We schrijven artikelen voor het EPTA Piano Bulletin en ons wordt gevraagd op studiedagen presentaties te geven voor collega's.